...
h

EDYCJA WIOSNA 2018

Jak przestać być samotnym rodzicem i stać się Samodzielnym Rodzicem?

Życie układa się różnie. Bywa, że zostajemy same z dziećmi bez ich ojca. W tym trudnym czasie, kiedy wszystko spada właśnie na nasze barki, warto poszukać pomocy wśród tych, którzy tę drogę już przeszli. W październiku Magdalena Gołda (www.magdalenagolda.com), mama i coach, opowie, jak przestać być samotnym rodzicem i stać się Samodzielnym Rodzicem. Zapraszamy wszystkich, bo nawet jeśli jesteś w związku, ta wiedza może Ci się przydać i wspomóc w codzienności, gdy często czujemy się tak, jakbyśmy były same w rodzicielstwie.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.