...

Chcesz pomóc dziecku dobrze się rozwijać?

Weź udział w webinarze!

Jak wspierać rozwój mowy małego dziecka?

 

Małgorzata Barczuk

Małgorzata Barczuk, neurologopeda i mama, która pomaga dzieciom prawidłowo się rozwijać, a także wspiera mamy, by unikały nieodpowiednich nawyków.

Jak wspierać rozwój mowy małego dziecka

Chciałabyś pomóc rozwijać mowę u Twojego dziecka? W jaki sposób warto to robić? Jak ćwiczyć, a czego unikać? Bądź na żywo na webinarze!

I

Webinar możesz obejrzeć na żywo

w

Możesz zadawać swoje pytania podczas webinaru

_

Przez kilka dni będziesz mogła obejrzeć powtórkę

h

Wraz z linkiem do powtórki otrzymasz notatkę wizualną

Webinar rozpocznie się za

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Zapisz się na webinar!

<script type="text/javascript" src="https://static.mailerlite.com/data/webforms/552111/n5r5t1.js?v1"></script>
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.