...

Naturalna Higiena Niemowląt

Część 5

Pozycje

Oto kilka krótkich filmików z pozycjami, w których dziecko jest podtrzymywane. Oczywiście, jak dziecko siedzi już samodzielnie, możesz korzystać z nocnika (a nawet będzie to dla niego bardziej wskazane, niż korzystanie z nakładki na toaletę). Te pozycje są najpopularniejsze i najbardziej komfortowe dla dzieci.

Pozycja klasyczna

Pozycja na ramieniu

Pozycja klasyczna, gdy Ty kucasz

Pozycja nad toaletą

Pozycja nad toaletą, gdy siedzisz przodem do deski toaletowej

Siedząca pozycja na toalecie

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.