...

Naturalna Higiena Starszych Dzieci

Część 7

Problemy

Jeśli jakieś problemy przy wprowadzaniu Naturalnej Higieny Starszych Dzieci Ci się zdarzą – zajrzyj tutaj i obejrzyj filmiki z problemami.
<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1NwAT0F_IvL8EXT9YZ5n2_1Cm7-lVtTIf/preview" width="640" height="280"></iframe>

Ogólne

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1_pBzrn4aOEp_8bWwkr3Jr0a9Cd65Qp_m/preview" width="640" height="280"></iframe>

Wpadki

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/15TLnRfYjCDGXiQ93qgiRelJsEYsWHiHP/preview" width="640" height="280"></iframe>

Pora snu, odwlekanie, przedłużanie

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/10o_1Ky4xohNjqhP3_uBcPCgnnTJtmVPu/preview" width="640" height="280"></iframe>

Moczenie łóżka

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1_IB4QnHwpZqS81o-ZR_hy51oCyRfn7BN/preview" width="640" height="280"></iframe>

Zachowanie

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1VeW8rdpjX6AHmHRBet_IkcnX7ZeQwg3g/preview" width="640" height="280"></iframe>

Chłopcy

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/19AUBI7LYJa7wr5BnGFP0JvmC5UWeXotL/preview" width="640" height="280"></iframe>

Zaparcie

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1wnL8rQoLi8YcS9UZB_HYtxbrGSfZAmEC/preview" width="640" height="280"></iframe>

Płacz

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1Iylp8eIwuU6WAbuPRVu90A1u3jppZDDx/preview" width="640" height="280"></iframe>

Opiekunki / żłobek

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1e1Eo3s1J41gbXb68p2GwSeIxzoaZHymU/preview" width="640" height="280"></iframe>

Dziecku obojętne, czy ma mokro, czy sucho

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1b3unq2DmGC3Sl3xgcy7kAk8WBxBCt4kH/preview" width="640" height="280"></iframe>

Strach, w ujęciu ogólnym

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1Y2r4kiA5Y6ljbL4gK1y_Hb_pSxRJiBhz/preview" width="640" height="2480"></iframe>

Raz jest siku, a raz nie ma

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1zLy7rjxC1m7v_a1VlsSh9Ok4G2zWacVU/preview" width="640" height="280"></iframe>

Przerywanie zabawy

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/15S8lecUUoQSexfrHUa3ScOwCyGiuav_C/preview" width="640" height="280"></iframe>

Bliźniaki, trojaczki, dzieci rok po roku

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1nycVLR8YXpi98BkNdkgn1UJqr2f9cFbu/preview" width="640" height="280"></iframe>

Dziecko nie jest zainteresowane

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1wyDbprOVm1f5oxhbCPKRpTcEmBXuNJMH/preview" width="640" height="280"></iframe>

Wyjścia

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1JbuMp2C0Pn0YNPXbIiR00ZWt-ZODhDAT/preview" width="640" height="280"></iframe>

Sikanie

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1ssGluD1r2rWsOHaxDOms_4NbKO2CNsRh/preview" width="640" height="280"></iframe>

Wydalanie

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1XC5a-suO2aQX_v7BkX2UW4bon8crUarw/preview" width="640" height="280"></iframe>

Regresja / częste wpadki

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1a0Ae6_n-DXD_XqR4ct5XSpZAra7H8BbD/preview" width="640" height="280"></iframe>

Sprzeciw / nagły wzrost wpadek

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1GftNiVdhai_16Qtr0brU05bxI27Kk6fV/preview" width="640" height="280"></iframe>
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.