...

Nie zawsze jest łatwo wprowadzać dziecko w nasz uporządkowany świat, w naszą uporządkowaną szafę. Ale z drugiej strony każde dziecko przechodzi etap chęci stanowienia o sobie, również w kwestii ubrania. Jak to wszystko połączyć, by nie frustrować się, tylko żyć spokojnie i towarzyszyć dziecku w jego rozwoju? Na pomoc przychodzi Mariola Olkowicz, która pomaga w takiej sytuacji (i nie tylko) swoimi rysunkami. Oto mój wywiad z Mariolą:

1. Jak to się stało, że zainteresowałaś się rysunkami dla dzieci?

Z tym wiąże się pewna historia i nie było to takie proste. W skrócie to moja koleżanka, która odwiedziła mnie rok temu, gdy zobaczyła plany rysunkowe mojego syna, to powiedziała, abym ja stworzyła gotowe rysunki do planów dla rodziców, którzy sami nie chcą rysować. Ale ja wtedy uważałam, że nikt tego nie kupi i o tym pomyśle zapomniałam i wróciłam do niego pół roku później w wyniku kilku innych wydarzeń. Po prostu połączyłam kropki i zaczęłam słuchać ludzi ;). Na początku chciałam stworzyć bazę gotowych rysunków dla szkoleniowców, a stworzyłam dla rodziców dzieci w wieku 2-8 lat ;).

2. Czy Twoje wykształcenie pomogło Ci w rozwijaniu tych umiejętności?

Nie, kompletnie nie pomogło. Choć uważam, że dobrze, że poszłam na studia, bo uczestnicząc w organizacjach studenckich, nauczyłam się wielu umiejętności.

3. Dlaczego warto stosować Twoje rysunki, organizując szafę dziecka?

Moje ikonki z ubraniami pomagają dzieciom odnaleźć swoje ubrania, odłożyć je na miejsce, co sprzyja porządkowi w szafie. Te ikonki można także wykorzystać przy nauce samodzielnego ubierania się, aby stworzyć checklistę z ubraniami, które dziecko powinno po kolei nałożyć rano lub na dwór.

4. Czego na pewno nie polecasz podczas wprowadzania rysunków w szafie dziecka?

Aby rodzic wszystko robił za dziecko. Powinniśmy się starać, aby dziecko (w miarę swoich możliwości) jak najwięcej robiło przy tych rysunkach: szukało, wycinało, przyklejało itp.

5. Jak ułatwić sobie korzystanie z wszystkich Twoich rysunków?

Do mojej bazy rysunków jest dołączona „Pigułka inspiracji”, w której znajdują się podpowiedzi, do czego konkretnie wykorzystać moje rysunki. Warto ją przeczytać przed wydrukowaniem rysunków.

Mariola Olkowicz w rysunkowy sposób przedstawia wiedzę innych, tworząc od kilku lat notatki wizualne oraz infografiki.
W ostatnich miesiącach swojej pracy skupiła się na ułatwieniu życia dzieciom i ich rodzicom/opiekunom. Sama jest mamą dwójki dzieci: Piotrusia (4,5 roku) oraz Tomka (15 miesięcy).

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.